Skip to content Skip to footer

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu Medyumik Hizmetler (“Şirket”, “biz”), Türkiye , Konya Mevlana Caddesi No:1 adresinde faaliyet göstermekte olup, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumluyuz.

2. Toplanan Kişisel Veriler Hizmetlerimizi sunabilmek için aşağıdaki kişisel verileri toplamaktayız:

 • Adınız, soyadınız
 • İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi)
 • Doğum tarihiniz ve yeri
 • Hizmet süreci içerisindeki diğer bilgiler (seans notları vb.)

3. Verilerin Toplanma Amacı Topladığımız kişisel verileri şu amaçlarla kullanmaktayız:

 • Hizmetlerimizi sizlere sunmak
 • Randevuları yönetmek ve organize etmek
 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirmek

4. Verilerin İşlenme Süresi Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlantılı olarak, yasal süreler veya hizmetin gerektirdiği süre kadar saklanacaktır.

5. Veri Aktarımı Kişisel verileriniz, yasal zorunluluklar çerçevesinde veya hizmetin gerektirdiği durumlarda yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilmektedir.

6. Kişisel Verilerin Korunması Hakları Veri sahibi olarak, kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Yasal mevzuata uygun olarak işlenmiş olsa dahi, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki düzeltme ve silme işlemlerinin bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler tarafından analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme.

7. İletişim Bilgileri Kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı kullanmak için, İLETİŞİME GEÇ.