Skip to content Skip to footer

Medyumik Şifa Çalışması

Medyumik şifa enerji çalışması, derin ve gizemli bir süreçtir; bireyin hem fiziksel hem de ruhsal katmanlarında yer alan enerji akışlarını iyileştirmeyi amaçlar. Bu antik sanat, evrensel enerji kaynaklarına erişim sağlayarak, kişinin içsel ve dışsal enerji alanlarını temizler ve dengeler. Enerji şifası, kozmik düzenin esaslarına dayanır ve yaşam enerjisi olan “Prana” veya “Qi” nin serbest akışını teşvik eder. Bu süreçte kullanılan teknikler, meditasyon, mantralar, kristal şifa yöntemleri ve enerji aktarımı gibi yöntemleri içerebilir.

Ezoterik Yönleri ve Pratikler

 1. Enerji Aktarımı: Medyumlar, evrensel enerji kaynaklarından aldıkları şifalı enerjiyi, kişilere aktararak onların aurik ve fiziksel alanlarını iyileştirirler. Bu transfer, eller aracılığıyla veya tamamen spiritüel bir bağlantı yoluyla gerçekleşebilir.

 2. Çakra Dengeleme: Çakralar, vücudumuzda enerjinin düğüm noktalarıdır. Medyumik enerji çalışması sırasında, bu enerji merkezleri özenle temizlenir ve dengelenir, böylece yaşam enerjisi vücut boyunca serbestçe dolaşabilir. Her çakra, bireyin fiziksel sağlığı ve ruhsal durumu üzerinde belirli etkilere sahiptir.

 3. Aura Temizliği: Bireyin enerji alanını, tütsüler, ses terapisi veya enerji süpürme teknikleri kullanarak temizlemek, aura üzerinde biriken negatif enerji yüklerini arındırır ve kişinin enerji frekansını yükseltir.

 4. Manevi Rehberlik ve Meditasyon: Medyumlar, kişisel meditasyon ve içsel yolculuk süreçlerini destekleyerek, bireylerin kendi içsel sesleriyle ve daha yüksek bilinç düzeyleriyle bağlantı kurmalarına yardımcı olur. Bu süreç, bireyin kendi ruhsal yolculuğunda daha fazla ilerlemesini sağlar.

 5. Kozmik ve Astrolojik Bağlantılar: Medyumik şifa enerji çalışmaları, astrolojik bilgiler ve kozmik olayların enerjilerini de dikkate alır. Bu, bireyin şifasını, doğduğu anın kozmik durumuyla uyumlu hale getirerek optimize eder.

Medyumik şifa enerji çalışması, bireyin daha uyumlu, sağlıklı ve bilinçli bir yaşam sürmesine olanak tanıyan eski ve güçlü bir ruhsal uygulamadır. Bu süreç, evrensel enerji ile bireyin kişisel enerjisi arasındaki ilişkiyi derinleştirir ve kişinin kendi yaşam potansiyelini en üst düzeye çıkarmasını sağlar.

MEDYUMİK ŞİFA ENERJİ ÇALIŞMASI FAYDALARI

 1. Fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkların hafifletilmesi
 2. Duygusal dengenin sağlanması ve duygusal yaraların iyileştirilmesi
 3. Zihinsel berraklık ve odaklanma yeteneğinin artırılması
 4. Kişisel aura alanının güçlendirilmesi ve negatif enerjilerden arındırılması
 5. Çakraların açılması ve enerji akışının düzenlenmesi
 6. Spiritüel büyüme ve kişisel farkındalığın artması
 7. Evrensel enerji ile daha derin bağlantı kurulması
 8. Kozmik ve astrolojik rehberlikten faydalanılması
 9. Genel yaşam kalitesinin ve refahın artırılması
 10. Karmik kalıntıların temizlenmesi ve ruhsal yolculukta ilerleme sağlanması

MEDYUMİK ŞİFA ENERJİ ÇALIŞMASI FAYDALARI

 1. Stres ve kaygının azaltılması, daha rahat bir yaşam sürdürülmesi
 2. Ruh ve beden arasındaki uyumun artırılması
 3. Enerji seviyelerinde genel bir yükselme ve canlılık hissi
 4. Yaratıcılık ve içsel ilham kaynaklarının aktive edilmesi
 5. Doğal iyileşme süreçlerinin desteklenmesi ve hızlandırılması
 6. İlişkilerde uyum ve pozitif etkileşimlerin artırılması
 7. Çevresel ve kişisel enerji alanlarının dengelenmesi
 8. Koruyucu enerjilerin güçlendirilmesi, negatif etkilerden korunma
 9. Özgüvenin ve özdeğer hissinin güçlenmesi
 10. Ruhun evrenle uyumlu hale gelmesi, manevi yolda ilerleme sağlanması

Medyumik şifa enerji çalışması, yüzyıllar boyunca saklı kalmış ezoterik öğretilere dayanan, ruhun derinliklerine işleyen bir iyileştirme sanatıdır. Bu kutsal pratiğin özünde, kozmosun gizli enerjileriyle uyum içinde çalışarak insan enerji alanını yükseltmek ve arındırmak yatar. Bu süreç, insan varlığının gözle görülmeyen enerji dokularına nüfuz ederek, hem fiziksel hem de metafiziksel alanlarda dönüşüm sağlar.

Antik Bilgelik ve Ritüeller

 1. Kosmik Enerji Alışverişi: Medyumik şifacılar, evrenin sonsuz enerji akışına erişim kanalları olarak hareket ederler. Bu kanallar aracılığıyla, yüksek frekansta şifa enerjileri çekilir ve hastanın enerji alanlarına yönlendirilir. Bu enerjiler, özellikle kişinin aurik katmanlarını yeniden canlandırarak onları daha yüksek vibrasyonlara taşır.

 2. Eterik Çakra Dengeleme: Her çakra, evrenin bir yönüyle rezonans içindedir ve bu enerji merkezlerinin her biri, göksel frekanslarla uyum içinde hizalanabilir. Medyumik uygulamalarda çakralar, eski mantralar, kristaller ve renk terapisi kullanılarak temizlenir, açılır ve güçlendirilir, böylece ruhsal enerjilerin bedene serbestçe akması sağlanır.

 3. Aura Sahanlıklarının Temizlenmesi: Aura, kişisel enerji kabuğumuz olarak, çevresel ve kozmik enerjilerin bir yansımasıdır. Medyumik şifacılar, aura sahanlıklarında biriken negatif enerji ve karmik kalıntıları, ritüel tütsüler, enerji süpürgeleri ve ilahi ses frekansları kullanarak temizlerler.

 4. Astral ve Eterik Seyahat: Şifa seansları sırasında, medyumik şifacılar astral düzlemde seyahat edebilir ve danışanın enerji alanındaki blokajları uzaktan algılayarak çözümleyebilirler. Bu mistik yolculuk, danışanın enerji alanının kozmik bilgiyle yeniden harmanlanmasını sağlar.

 5. Kozmik Uyum ve Yıldızsal Rehberlik: Medyumik şifa enerji çalışmaları, aynı zamanda bireyin astrolojik haritası ve yıldızsal konumları ile derinden bağlantılıdır. Bu bağlamda, şifacılar, bireyin gezegenlerin konumlarıyla olan rezonansını güçlendirerek, onların ruhsal yolculuğunda yıldızlardan gelen rehberlik ve korumayı aktive ederler.

Medyumik şifa enerji çalışması, bireyin ruhsal evrimini destekleyen, dönüştüren ve ona evrensel bilgelikle uyum sağlama fırsatı sunan kutsal bir yolculuktur. Bu pratiğin uygulanması, sadece bedensel iyileşmeyi değil, aynı zamanda ruhsal uyanışı ve kozmik bilinçle bütünleşmeyi de hedefler.

Add Comment

Medyumik.com Tüm Hakları Saklıdır.